Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 01 november 2023

Denna integritetspolicy beskriver våra policys och förfaranden för insamling, användning och utlämnande av din information när du använder tjänsten och informerar dig om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Vi använder din personliga data för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten godkänner du insamling och användning av information enligt denna integritetspolicy.

Tolkning och Definitioner

Tolkning

De ord vars första bokstav är versal har betydelser som är definierade enligt följande villkor. Följande definitioner har samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner

För ändamål enligt denna integritetspolicy:

 • Företaget (benämnt som “Företaget”, “Vi”, “Oss” eller “Vårt” i detta avtal) hänvisar till Go Archipelago Ab Oy, Finnö, Horsholm, 21720 Korpo.
 • Cookies är små filer som placeras på din dator, mobila enhet eller annan enhet av en webbplats och innehåller detaljer om din webbhistorik på den webbplatsen bland dess många användningsområden.
 • Land hänvisar till: Finland
 • Enhet innebär en enhet som kan komma åt tjänsten, som en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.
 • Personuppgifter är information som rör en identifierad eller identifierbar individ.
 • Tjänst hänvisar till webbplatsen.
 • Tjänsteleverantör avser en fysisk eller juridisk person som behandlar data på uppdrag av företaget. Det hänvisar till tredjepartsföretag eller individer som är anställda av företaget för att underlätta tjänsten, tillhandahålla tjänsten för företaget, utföra tjänster relaterade till tjänsten eller hjälpa företaget att analysera hur tjänsten används.
 • Användningsdata hänvisar till data som samlas in automatiskt, antingen genererade genom användningen av tjänsten eller från tjänstens infrastruktur själv (till exempel varaktigheten av ett sidobesök).
 • Webbplats hänvisar till Go Archipelago, tillgänglig från https://goarchipelago.fi/
 • Du betyder den individ som kommer åt eller använder tjänsten eller det företag eller annan juridisk enhet som i förekommande fall representeras av en sådan individ.

Insamling och användning av din personliga data

Typer av insamlad data

Personlig data

När du använder vår tjänst kan vi be dig att tillhandahålla oss viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • Användningsdata

Användningsdata

Användningsdata samlas in automatiskt när du använder tjänsten.

Användningsdata kan inkludera information som din enhets internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, de sidor på vår tjänst som du besöker, tidpunkt och datum för ditt besök, tiden som spenderas på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

När du använder tjänsten via en mobil enhet kan vi automatiskt samla in viss information, inklusive, men inte begränsat till, vilken typ av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, IP-adressen för din mobila enhet, ditt mobila operativsystem, den typ av mobila internetwebbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du använder tjänsten via en mobil enhet.

Sporingstekniker och cookies

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och lagra viss information. Spårningstekniker som används inkluderar beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information och förbättra och analysera vår tjänst. De tekniker vi använder kan inkludera:

 • Cookies eller webbläsarcookies. En cookie är en liten fil som placeras på din enhet. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att indikera när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan du dock inte använda vissa delar av vår tjänst. Om du inte har justerat din webbläsarinställning så att den vägrar cookies kan vår tjänst använda cookies.
 • Webb-banderoller. Vissa delar av vår tjänst och våra e-postmeddelanden kan innehålla små elektroniska filer som kallas webb-banderoller (också kända som clear gifs, pixeltaggar och en-pixeltaggar) som tillåter företaget att räkna användare som har besökt dessa sidor eller öppnat ett e-postmeddelande och för andra relaterade webbplatsstatistik (t.ex. registrering av populariteten för en viss sektion och verifiering av system- och serverintegritet).

Cookies kan vara “bestående” eller “session” cookies. Bestående cookies förblir på din persondator eller mobila enhet när du går offline, medan session cookies raderas så snart du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies på Privacy Policies webbplatsartikel.

Vi använder både session- och bestående cookies för ändamålen som anges nedan:

 • Nödvändiga / Väsentliga cookies Typ: Session-cookies Förvaltas av: Oss Ändamål: Dessa cookies är nödvändiga för att tillhandahålla dig tjänster som är tillgängliga via webbplatsen och för att möjliggöra att du använder vissa av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedrägligt användande av användarkonton. Utan dessa cookies kan de tjänster som du har begärt inte tillhandahållas, och vi använder endast dessa cookies för att tillhandahålla dig dessa tjänster.
 • Cookiespolicy / Acceptans av notis-cookies Typ: Bestående cookies Förvaltas av: Oss Ändamål: Dessa cookies identifierar om användare har accepterat användningen av cookies på webbplatsen.
 • Funktionalitetscookies Typ: Bestående cookies Förvaltas av: Oss Ändamål: Dessa cookies gör att vi kan komma ihåg val du gör när du använder webbplatsen, såsom att komma ihåg dina inloggningsuppgifter eller språkpreferenser. Syftet med dessa cookies är att ge dig en mer personlig upplevelse och undvika att du måste ange dina preferenser varje gång du använder webbplatsen.

För mer information om de cookies vi använder och dina val avseende cookies, besök vår cookiespolicy eller avsnittet om cookies i vår integritetspolicy.

Användning av din personliga data

Företaget kan använda personlig data för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla och upprätthålla vår tjänst, inklusive att övervaka användningen av vår tjänst.
 • För att hantera ditt konto: för att hantera din registrering som användare av tjänsten. Den personliga data du tillhandahåller kan ge dig tillgång till olika funktioner i tjänsten som är tillgängliga för dig som registrerad användare.
 • För att uppfylla ett avtal: utvecklingen, överensstämmelsen och genomförandet av köpavtalet för de produkter, varor eller tjänster du har köpt eller något annat avtal med oss genom tjänsten.
 • För att kontakta dig: att kontakta dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra ekvivalenta former av elektronisk kommunikation, såsom push-meddelanden i mobilapplikationer om uppdateringar eller informativa meddelanden relaterade till funktioner, produkter eller avtalade tjänster, inklusive säkerhetsuppdateringar när det är nödvändigt eller rimligt för deras genomförande.
 • För att ge dig nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och händelser som vi erbjuder och som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om, om du inte har valt att inte ta emot sådan information.
 • För att hantera dina förfrågningar: att ta emot och hantera dina förfrågningar till oss.
 • För affärstransaktioner: Vi kan använda din information för att utvärdera eller genomföra en sammanslagning, avyttring, omstrukturering, reorganisering, upplösning eller annan försäljning eller överföring av någon del eller alla våra tillgångar, antingen som ett löpande företag eller som en del av konkurs, likvidation eller liknande förfarande, där personlig data som hålls av oss om våra tjänsteanvändare är en av de överförda tillgångarna.
 • För andra ändamål: Vi kan använda din information för andra ändamål, såsom dataanalys, identifiering av användningstrender, fastställande av effektiviteten av våra kampanjer och för att utvärdera och förbättra vår tjänst, produkter, tjänster, marknadsföring och din upplevelse.

Vi kan dela din personliga information i följande situationer:

 • Med tjänsteleverantörer: Vi kan dela din personliga information med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst och för att kontakta dig.
 • För affärstransaktioner: Vi kan dela eller överföra din personliga information i samband med, eller under förhandlingar om, en sammanslagning, försäljning av företagstillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.
 • Med dotterbolag: Vi kan dela din information med våra dotterbolag, i vilket fall vi kommer att kräva att dessa dotterbolag följer denna integritetspolicy. Dotterbolag inkluderar vårt moderbolag och eventuella andra dotterbolag, samarbetspartners eller andra företag som vi kontrollerar eller som är under gemensam kontroll med oss.
 • Med affärspartners: Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller erbjudanden.
 • Med andra användare: när du delar personlig information eller på annat sätt interagerar i offentliga områden med andra användare kan sådan information ses av alla användare och kan offentligt distribueras utanför.
 • Med ditt samtycke: Vi kan avslöja din personliga information för andra ändamål med ditt samtycke.

Behållande av din personliga data

Företaget kommer att behålla din personliga data endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda din personliga data i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra lagliga åtaganden (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina data för att uppfylla tillämpliga lagar), lösa tvister och verkställa våra lagliga avtal och policyer.

Företaget kommer också behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata behålls generellt under en kortare tidsperiod, utom när dessa data används för att stärka säkerheten eller förbättra funktionaliteten av vår tjänst, eller när vi är rättsligt skyldiga att behålla dessa data under längre tidsperioder.

Överföring av din personliga data

Din information, inklusive personlig data, behandlas i företagets driftskontor och på andra platser där de parter som är involverade i behandlingen är belägna. Det innebär att denna information kan överföras till – och underhållas på – datorer som är belägna utanför din stat, provins, land eller annan regeringsjurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem i din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy, följt av din lämnade information, utgör ditt samtycke till denna överföring.

Företaget kommer att vidta alla rimliga åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att dina data behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy, och ingen överföring av din personliga data kommer att äga rum till en organisation eller ett land om inte det finns adekvata kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina data och annan personlig information.

Radera din personliga data

Du har rätt att radera eller begära att vi hjälper till att radera den personliga data som vi har samlat in om dig.

Vår tjänst kan ge dig möjlighet att radera viss information om dig från inom tjänsten.

Du kan uppdatera, ändra eller radera din information när som helst genom att logga in på ditt konto, om du har ett sådant, och besöka avsnittet för kontoinställningar som låter dig hantera din personliga information. Du kan också kontakta oss för att begära åtkomst till, korrigering eller radering av all personlig information som du har lämnat till oss.

Observera dock att vi kan behöva behålla viss information när vi har en rättslig skyldighet eller laglig grund att göra det.

Avslöjande av din personliga data

Företagstransaktioner

Om företaget är involverat i en sammanslagning, förvärv eller försäljning av tillgångar kan din personliga data överföras. Vi kommer att meddela innan din personliga data överförs och omfattas av en annan integritetspolicy.

Rättsvård

Under vissa omständigheter kan företaget vara skyldigt att avslöja din personliga data om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga begäran från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en myndighet).

Andra rättsliga krav

Företaget kan avslöja din personliga data i god tro att sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Uppfylla en rättslig skyldighet
 • Skydda och försvara företagets rättigheter eller egendom
 • Förhindra eller utreda eventuella överträdelser i samband med tjänsten
 • Skydda användares personliga säkerhet eller allmänheten
 • Skydda mot juridiskt ansvar

Säkerhet för din personliga data

Säkerheten för din personliga data är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod över internet eller metod för elektronisk lagring är 100 % säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara medel för att skydda din personliga data kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Barns integritet

Vår tjänst vänder sig inte till någon under 13 års ålder. Vi samlar medvetet inte in personligt identifierbar information från någon under 13 års ålder. Om du är förälder eller vårdnadshavare och är medveten om att ditt barn har lämnat personlig data till oss, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personlig data från någon under 13 års ålder utan bekräftelse av föräldersamtycke vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Om vi behöver förlita oss på samtycke som en rättslig grund för att behandla din information och ditt land kräver samtycke från en förälder kan vi kräva ditt förälders samtycke innan vi samlar in och använder den informationen.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk till en tredje parts webbplats kommer du att omdirigeras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar integritetspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på den här sidan.

Vi kommer att meddela dig via e-post och/eller en framträdande avisering på vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdatera “Senast uppdaterad”-datumet högst upp i denna integritetspolicy.

Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna integritetspolicy för eventuella ändringar. Ändringar i denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss:

Företag

Grupper

Paketresor